Năng lực hoạt động của VIDTI


 • VIDTI hợp tác với Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai tư vấn, đào tạo về An toàn Thông tin trong Chuyển đổi số
 • VIDTI hợp tác với Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC trong việc xây dựng, cung cấp các chuyên gia trong các chương trình truyền thông về Chuyển đổi số, Đổi mới sáng tạo, sản xuất thông minh
 • VIDTI hợp tác với Công ty cổ phần Hanel trong việc nghiên cứu các giải pháp công nghệ số phục vụ triển khai Chính phủ số và ứng dụng chuyển đổi số doanh nghiệp
 • VIDTI hợp tác lâu dài với Học Viện Viettel – Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội trong việc xây dựng các chương trình Hội thảo, đào tạo Chuyển đối số cho các đơn vị trong toàn Tập đoàn
 • VIDTI hợp tác với Cục Văn thư lưu trữ – Bộ nội vụ, nghiên cứu các giải pháp, pháp lý trong lưu trữ điện tử Quốc gia.
 • Thực hiện đề tài khoa học của Bộ KH & CN về chương trình đào tạo chuyển đổi số và sản xuất thông minh giai đoạn 2021-2023
 • Đã thực hiện các khóa đào tạo tư vấn Chuyển đổi số, mô hình kinh doanh mới cho các đơn vị như sau: Ban cơ yếu Chính phủ, Tập đoàn Viettel, Đại học Văn Lang, NGân hàng MB bank, Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty Công nghệ Savis, Công Ty OSP, Công ty CP Phát triển Báo Sáng
 • VIDTI đang triển khai tư vấn khung kiến trúc Chuyển đổi số cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch Chuyển đổi số cho Tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Bến Tre,…
 • Các Thành Viên trong Ban lãnh đạo VIDTI là chuyên gia độc lập cho các dự án Chuyển đổi số của Tập đoàn Thành công, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Công ty Medlantec, Công Ty CP Tập đoàn FLC,  Ngân hàng MB Bank, thành viên tư vấn về Định danh số, xác thực số cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Lưu trữ điện tử cho Cục Văn thư lưu trữ – Bộ Nội Vụ, là thành viên của tổ tư vấn Chuyển đổi số cho Tỉnh Quảng Ninh, Tỉnh Ninh Bình, là thành viên tổ tư vấn Chính sách phát triển kinh tế số Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long cho Ban Kinh tế Trung ương, thành viên tư vấn CHuyển đổi số cho Doanh nghiệp công nghiệp Truyền thống của Bộ Công thương.
 • Các lãnh đạo VIDTI thường xuyên được mời tham gia là chuyên gia trong các chương trình Hội thảo về Chuyển sổ cho Chính Quyền, Doanh nghiệp: Chính phủ số, Y tế số, Ngân hàng số, Tài chính Thông minh, sản xuất thông minh, Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp, đặc biệt là tham gia đứng lớp giảng dạy về Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ở các đơn vị: Tập đoàn VNPT, Mobifone, Viettel, Các công ty thành viên Tập đoàn EVN, Tập đoàn Dầu khí, Các Ngân hàng, Doanh nghiệp, Trường Đại học, các công ty Công nghệ Quốc tế: Google, Facebook, Amazon, Microsofl, Bosch, Siemen, Cisco, Sap,…
 • Hiện nay VIDTI là một trong các đơn vị đầu tiên tham gia vào Liên minh xác thực số CIA, tổ chức lưu trữ Quốc tế FIDO